با شروع نوروز ۱۴۰۱ ، قرار بود سفرمان را از سنندج شروع کنیم اما با تغییری جزئی سفرمان را از قلعه بهستان(بیئستان) ماهنشان شروع کردیم